Panaszkezelési nyilatkozat

PANASZKEZELÉSI NYILATKOZAT

Tájékoztatjuk a Tisztelt Fogyasztókat, hogy a Kváder Kft.

panaszkezeléssel kapcsolatos információi az alábbiak:

1. Kváder Kft. székhelye: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 5/1.

2. A panaszügyintézés helye: 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 5/1.

3. A panaszkezelés módja: a panasz jellegétől és formájától függően szóban vagy írásban.

Fogyasztói jogvita esetén a Tisztelt Fogyasztónak joga van a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testületekhez fordulni.

A Békéltető Testület elérhetőségei:

Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976 

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu